KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.05.2016), dalej RODO, informuję, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Franielczyk Manowski Spółka Jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 23

  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem iod.franielczykmanowski@gmail.com

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy kupna/sprzedaży,

  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej,

  • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania,

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy handlowej oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży w wypadku sprzedaży złomu ( art. 102 ust. 1 Ustawa o Odpadach) oraz (art. 31a ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne) w wypadku kupna węgla.

Fanielczyk Manowski Spółka Jawna

Skup złomu Piekary Śląskie

 

© 2019 Franielczyk Manowski Spółka Jawna                                       

ul. Roździeńskiego 23, 41-946 Piekary Śląskie                                           

Nip. 6530010759

 

 

 

                                       Znajdź nas na

Franielczyk Manowski Spółka Jawna - Facebook

 

Tel. 32 767 27 28

Email franielczykmanowski@gmail.com